طوفان «نیت» به آمریکا رسید

ویدیوها. طوفان «نیت» به آمریکا رسید

طوفان «نیت» شامگاه شنبه سواحل آمریکا را درنوردید. «نیت» نخست از سواحل لوئیزیانا و فلات رودخانه میسیسیپی گذر کرد و سپس بسوی ایالت میسیسیپی روان شد. این طوفان بویژه در شهر بیلاکسی در ایالت میسیسیپی ویرانی‌های گسترده‌ای برجای گذارد.

طوفان «نیت» شامگاه شنبه سواحل آمریکا را درنوردید. «نیت» نخست از سواحل لوئیزیانا و فلات رودخانه میسیسیپی گذر کرد و سپس بسوی ایالت میسیسیپی روان شد. این طوفان بویژه در شهر بیلاکسی در ایالت میسیسیپی ویرانی‌های گسترده‌ای برجای گذارد.

تازه‌ترین ویدیو