ایرما کارائیب را زیر و رو کرد

ویدیوها. ایرما کارائیب را زیر و رو کرد

طوفان سهمگین ایرما جزایر سن بارتلمی و سن مارتین در منطقه کارائیب را درنوردید و حداقل هشت کشته برجای گذاشت. خسارات بسیار شدیدی به خانه ها، ساختمانها و تاسیسات وارد آمده است. این طوفان پس از عبور از این جزایر، جزیره باربودا در شمال منطقه و پورتوریکو بسمت هائیتی و کوبا و درنهایت ایالت فلوریدای آمریکا در حال حرکت است.ایرما یکی از شدیدترین طوفانهایی است که تا کنون منطقه کارائیب را در می نوردد.

طوفان سهمگین ایرما جزایر سن بارتلمی و سن مارتین در منطقه کارائیب را درنوردید و حداقل هشت کشته برجای گذاشت. خسارات بسیار شدیدی به خانه ها، ساختمانها و تاسیسات وارد آمده است. این طوفان پس از عبور از این جزایر، جزیره باربودا در شمال منطقه و پورتوریکو بسمت هائیتی و کوبا و درنهایت ایالت فلوریدای آمریکا در حال حرکت است.
ایرما یکی از شدیدترین طوفانهایی است که تا کنون منطقه کارائیب را در می نوردد.

تازه‌ترین ویدیو