عملیات نجات بازماندگان طوفان هاروی با بالگرد

ویدیوها. عملیات نجات بازماندگان طوفان هاروی با بالگرد

نیروهای نجات در ایالات متحده آمریکا روز جمعه در جنوب غربی تگزاس آخرین بازماندگان طوفان شدید «هاروی» را با بالگرد به مکان امن انتقال دادند. این طوفان شدید که طی ۵۰ سال گذشته در این ایالت سابقه نداشته است، باعث جابجایی بیش از یک میلیون نفر در ایالت تگزاس شده است.

نیروهای نجات در ایالات متحده آمریکا روز جمعه در جنوب غربی تگزاس آخرین بازماندگان طوفان شدید «هاروی» را با بالگرد به مکان امن انتقال دادند. این طوفان شدید که طی ۵۰ سال گذشته در این ایالت سابقه نداشته است، باعث جابجایی بیش از یک میلیون نفر در ایالت تگزاس شده است.

تازه‌ترین ویدیو