برزیل؛ تلاش برای نجات یک نهنگ

ویدیوها. برزیل؛ تلاش برای نجات یک نهنگ

دهها نفر از توریست های ساحل بوزیوس در برزیل، روز پنج شنبه مجبور شدند برای نجات نهنگی که به ساحل آمده بود آستین ها را بالا بزنند.

دهها نفر از توریست های ساحل بوزیوس در برزیل، روز پنج شنبه مجبور شدند برای نجات نهنگی که به ساحل آمده بود آستین ها را بالا بزنند.

داوطلبان با استفاده از سطل های آب و بیل تلاش کردند ماسه ها را از اطراف نهنگ کنار بزنند تا برای او راهی باز کنند که به دریا بازگردد.

تازه‌ترین ویدیو