جشن فرار از گاوهای وحشی در شهر پامپلونای اسپانیا

جشن فرار از گاوهای وحشی در شهر پامپلونای اسپانیا

پنجمین روز جشن مشهور سن فرمین در شهر پامپلونا با شور و هیجان زیادی برگزار شد.

پنجمین روز جشن مشهور سن فرمین در شهر پامپلونا با شور و هیجان زیادی برگزار شد.

در این جشن که هر سال در این شهر اسپانیا برگزار می شود، برای دقایقی گاوهای وحشی در خیابانهای شهر رها می شوند. فرار از چنگ این گاوها چالش این مسابقه را تشکیل می دهد.

تازه‌ترین ویدیو