بیستمین سالگرد جشنواره «گناوه» در صويرِه مراکش

بیستمین سالگرد جشنواره «گناوه» در صويرِه مراکش

جشنواره موسیقی «گناوه» در شهر الصويره مراکش امسال طی چهار روز با حضور و اجرای گروههای مختلف از سراسر جهان بیست سالگی خود را جشن گرفت.

جشنواره موسیقی «گناوه» در شهر الصويره مراکش امسال طی چهار روز با حضور و اجرای گروههای مختلف از سراسر جهان بیست سالگی خود را جشن گرفت.

این جشنواره ریشه در آفریقای سیاه دارد و با موسیقی سنتی اشاعه دهنده پیام برادری است و شاید بتوان آن را موسیقی صوفی آفریقایی نیز نامید.

از جمله چهره هایی که به شهر صویره و جشنواره موسیقی آن محبوبیت بخشید حضور جیمی هندریکس، گیتاریست آمریکایی در آن در سالهایی بود که سبک و سیاق هیپی‌گری در اوج بود.

تازه‌ترین ویدیو