به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان در آلمان

به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان در آلمان

طرح ازدواج همجنسگرایان روز جمعه با اکثریت آرا به تصویب پارلمان آلمان رسید. پیش از این آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان مخالف ازدواج زوجهای همجنسگرا بود. وی سپس در موضع خود تغییر ایجاد کرد. موافقت صدراعظم آلمان نقش مهمی در تصویب این قانون داشت.

طرح ازدواج همجنسگرایان روز جمعه با اکثریت آرا به تصویب پارلمان آلمان رسید.
پیش از این آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان مخالف ازدواج زوجهای همجنسگرا بود. وی سپس در موضع خود تغییر ایجاد کرد. موافقت صدراعظم آلمان نقش مهمی در تصویب این قانون داشت.

تازه‌ترین ویدیو