نمایش بدنهای رنگ آمیزی شده در میدان تایمز نیویورک
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نمایش بدنهای رنگ آمیزی شده در میدان تایمز نیویورک

صدها نفر در میدان تایمز نیویورک گردهم آمدند و بدنهای عریان خود را بدست هنرمندانی سپردند که ضمن رنگ آمیزی پیامهای صلح و عشق برروی آنها حک می کردند. این رویداد توسط اندی گلوب، هنرمند آمریکایی سازماندهی شده بود.

صدها نفر در میدان تایمز نیویورک گردهم آمدند و بدنهای عریان خود را بدست هنرمندانی سپردند که ضمن رنگ آمیزی پیامهای صلح و عشق برروی آنها حک می کردند. این رویداد توسط اندی گلوب، هنرمند آمریکایی سازماندهی شده بود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست