مشارکت فرانسوی های ساکن در لندن در انتخابات

مشارکت فرانسوی های ساکن در لندن در انتخابات

فرانسوی های ساکن در لندن با حضور در مراکز رای گیری در این شهر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کردند. برآورد ها نشان می دهد که حدود ۱۰۰ هزار شهروند فرانسه در بریتانیا زندگی می کنند.

فرانسوی های ساکن در لندن با حضور در مراکز رای گیری در این شهر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کردند.
برآورد ها نشان می دهد که حدود ۱۰۰ هزار شهروند فرانسه در بریتانیا زندگی می کنند.

تازه‌ترین ویدیو