پریدن از روی آتش در جشن «خضرایلیا»

ویدیوها. پریدن از روی آتش در جشن «خضرایلیا»

هزاران نفر در شهر اِدرنه ترکیه روز جمعه در جشن «خضر روز» یا «خضرایلیا» شرکت کردند. آنها در جریان این مراسم به اجرای موسیقی، رقص و پایکوبی پرداختند. «خضر روز» از جشن های شیعیان علوی است. به باور علویان دو پیامبر (الیاس و خضر) با نوشیدن آب حیات در این روز به عمری دراز دست یافتند.

هزاران نفر در شهر اِدرنه ترکیه روز جمعه در جشن «خضر روز» یا «خضرایلیا» شرکت کردند. آنها در جریان این مراسم به اجرای موسیقی، رقص و پایکوبی پرداختند. «خضر روز» از جشن های شیعیان علوی است. به باور علویان دو پیامبر (الیاس و خضر) با نوشیدن آب حیات در این روز به عمری دراز دست یافتند.

تازه‌ترین ویدیو