حمله ملی گرایان به پارلمان جمهوری مقدونیه

حمله ملی گرایان به پارلمان جمهوری مقدونیه

معترضان ملی گرا روز پنجشنبه ۲۷ آوریل، به پارلمان جمهوری مقدونیه در اسکوپیه، پایتخت حمله کردند.

معترضان ملی گرا روز پنجشنبه ۲۷ آوریل، به پارلمان جمهوری مقدونیه در اسکوپیه، پایتخت حمله کردند.

بدنبال اتئلاف حزب سوسیال دموکرات و آلبانیایی تبارها، یک آلبانیایی تبار بعنوان رییس مجلس جمهوری مقدونیه انتخاب شد.

در جریان این حمله، زوران زایف، رهبر حزب سوسیال دموکراتها مجروح شد. حدود ۱۰ نفر دیگر، از جمله نیروهای پلیس، نمایندگان پارلمان و روزنامه نگاران زخمی شدند.

تازه‌ترین ویدیو