درگیری میان فلسطینی ها و نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری

ویدیوها. درگیری میان فلسطینی ها و نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری

گروهی از ساکنان روستای ماداما در کرانه باختری همزمان با “روز زمین” اقدام به برپایی راهپیمایی کردند.

گروهی از ساکنان روستای ماداما در کرانه باختری همزمان با “روز زمین” اقدام به برپایی راهپیمایی کردند.

این گروه همچنین نسبت به کاشت درخت به صورت نمادین در زمین های اشغال شده اقدام کردند که نیروهای اسرائیلی برای جلوگیری از این عمل با آنها درگیر شدند.

تازه‌ترین ویدیو