شادمانی نمایندگان بریتانیایی از جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا

ویدیوها. شادمانی نمایندگان بریتانیایی از جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا

برخی از نمایندگان بریتانیایی در بروکسل و پس از آن که درخواست جدایی این کشور از اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۹ ماه مارس بطور رسمی تسلیم رئیس شورای این اتحادیه شد شادمانی می کنند.

برخی از نمایندگان بریتانیایی در بروکسل و پس از آن که درخواست جدایی این کشور از اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۹ ماه مارس بطور رسمی تسلیم رئیس شورای این اتحادیه شد شادمانی می کنند.

تازه‌ترین ویدیو