شکاف سیاسی در فرانسه بر سر نامزدی فرانسوا فیون

ویدیوها. شکاف سیاسی در فرانسه بر سر نامزدی فرانسوا فیون

هواداران فرانسوا فیون، نامزد حزب جهوریخواهان فرانسه و مخالفان نامزدی وی روز یکشنبه جداگانه در مرکز پاریس تظاهرات کردند.

هواداران فرانسوا فیون، نامزد حزب جهوریخواهان فرانسه و مخالفان نامزدی وی روز یکشنبه جداگانه در مرکز پاریس تظاهرات کردند.

نزدیک به هزار نفر روز یکشنبه در میدان جمهوری گردهم آمدند تا به فساد مالی سیاستمداران اعتراض کنند و خواستار کناره گیری فرانسوا فیون و مارین لوپن، نامزد راست افراطی شوند.

این در حالی است که فرانسوا فیون در جمع هزاران نفر از هواداران خود در نزدیکی برج ایفل پاریس سخنرانی کرد. او در سخنرانی خود وعده داد که با وجود افزایش فشارهای درون حزبی در عرصه رقابت انتخاباتی باقی بماند.

تازه‌ترین ویدیو