هشدار سیل در مجارستان

هشدار سیل در مجارستان

افزایش سطح آب در رودخانه تیسزا مجارستان به حد خطرناکی رسیده است. کاهش دمای هوا و باراش شدید برف در هفته های اخیر موجب شد که رودخانه تیسزا مدتی یخ بزند و اکنون مقامات هشدار داده اند که با آب شدن یخ ها، خطر سیل جدی است.

افزایش سطح آب در رودخانه تیسزا مجارستان به حد خطرناکی رسیده است. کاهش دمای هوا و باراش شدید برف در هفته های اخیر موجب شد که رودخانه تیسزا مدتی یخ بزند و اکنون مقامات هشدار داده اند که با آب شدن یخ ها، خطر سیل جدی است.

تازه‌ترین ویدیو