اعتراض به معرفی سفیر آمریکا در اسرائیل
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اعتراض به معرفی سفیر آمریکا در اسرائیل

مراسم معرفی دیوید فریدمن بعنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل مختل شد. معترضان در جلسه سنای آمریکا، با برافراشتن پرچم فلسطین به سفیر پیشنهادی دولت ترامپ واکنش نشان دادند. آنها بر این باورند که دیوید فریدمن و دولت متبوع او از شهرک سازی اسرائیلی ها در اراضی فلسطینی حمایت می کند.

مراسم معرفی دیوید فریدمن بعنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل مختل شد. معترضان در جلسه سنای آمریکا، با برافراشتن پرچم فلسطین به سفیر پیشنهادی دولت ترامپ واکنش نشان دادند. آنها بر این باورند که دیوید فریدمن و دولت متبوع او از شهرک سازی اسرائیلی ها در اراضی فلسطینی حمایت می کند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست