زندگی در شرق موصل پس از داعش

ویدیوها. زندگی در شرق موصل پس از داعش

ساکنان موصل در کرانه شرقی رود دجله که شهر را به دو نیم می کند از حدود دو سال زندگی در تحت تسلط داعش می گویند. نیروهای عراقی داعش را از شرق موصل که دومین شهر بزرگ عراق محسوب می شود، بیرون رانده اند و پاکسازی و بازسازی در این قسمت از شهر آغاز شده است.

ساکنان موصل در کرانه شرقی رود دجله که شهر را به دو نیم می کند از حدود دو سال زندگی در تحت تسلط داعش می گویند. نیروهای عراقی داعش را از شرق موصل که دومین شهر بزرگ عراق محسوب می شود، بیرون رانده اند و پاکسازی و بازسازی در این قسمت از شهر آغاز شده است.

تازه‌ترین ویدیو