فرو نشست زمین در مقابل یک خانه مسکونی در پنسیلوانیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

فرو نشست زمین در مقابل یک خانه مسکونی در پنسیلوانیا

فرو نشست زمین در پنسیلوانیای آمریکا سبب ایجاد یک گودال عمیق در مقابل یک خانه مسکونی شد. این حادثه تلفاتی در پی نداشت.

فرو نشست زمین در پنسیلوانیای آمریکا سبب ایجاد یک گودال عمیق در مقابل یک خانه مسکونی شد. این حادثه تلفاتی در پی نداشت.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست