تصویری خیره کننده از بازی فریزبی

ویدیوها. تصویری خیره کننده از بازی فریزبی

شیا گونتر این تصویر خیره کننده را از بازی فریزبی در اسکاربرو در ایالت مین تهیه کرده است. صفحه مدور پلاستیکی این بازی تنها با نیروی باد پیش می رود. گونتر این تصویر را در حالی به ثبت رساند که در روز ۱۷ ژانویه در حال اسکی روی یخ بود.

شیا گونتر این تصویر خیره کننده را از بازی فریزبی در اسکاربرو در ایالت مین تهیه کرده است. صفحه مدور پلاستیکی این بازی تنها با نیروی باد پیش می رود. گونتر این تصویر را در حالی به ثبت رساند که در روز ۱۷ ژانویه در حال اسکی روی یخ بود.

تازه‌ترین ویدیو