سرود صلح به یاد قربانیان حمله به بازار کریسمس برلین

سرود صلح به یاد قربانیان حمله به بازار کریسمس برلین

حدود ۲۰۰ نفر روز چهارشنبه در برلین و در نزدیکی کلیسای یادبود قیصر ویلهلم تجمع کردند و سرود صلح خواندند. هدف تجمع کنندگان ارسال این پیام بود که حمله تروریستی دوشنبه شب به بازار کریسمس قادر نیست میان ما اختلاف بیاندازند. ساکنان محلی، گروه کر کلیسا و تعدادی از پناهجویان برای گرامیداشت یاد قربانیان این حمله در کنار هم با آسیب دیدگان این حمله اعلام همبستگی کردند. مقامات شهر برلین بعد از مرتب کردن بازار کریسمس، آنرا بازگشایی کردند.

حدود ۲۰۰ نفر روز چهارشنبه در برلین و در نزدیکی کلیسای یادبود قیصر ویلهلم تجمع کردند و سرود صلح خواندند. هدف تجمع کنندگان ارسال این پیام بود که حمله تروریستی دوشنبه شب به بازار کریسمس قادر نیست میان ما اختلاف بیاندازند. ساکنان محلی، گروه کر کلیسا و تعدادی از پناهجویان برای گرامیداشت یاد قربانیان این حمله در کنار هم با آسیب دیدگان این حمله اعلام همبستگی کردند. مقامات شهر برلین بعد از مرتب کردن بازار کریسمس، آنرا بازگشایی کردند.

تازه‌ترین ویدیو