تمرین دوچرخه سواری برای دختران و پسران افغان

ویدیوها. تمرین دوچرخه سواری برای دختران و پسران افغان

گروهی از دختران و پسران جوان افغان عضو کلوپ دوچرخه سواری آزاد در منطقه ای در خارج از شهر کابل اقدام به تمرین با دوچرخه های حرفه ای کردند. این اقدام این باشگاه ورزشی در جهت دور نگه داشتن جوانان افغان از خشونت، مواد مخدر و جرم جنایت است.

گروهی از دختران و پسران جوان افغان عضو کلوپ دوچرخه سواری آزاد در منطقه ای در خارج از شهر کابل اقدام به تمرین با دوچرخه های حرفه ای کردند. این اقدام این باشگاه ورزشی در جهت دور نگه داشتن جوانان افغان از خشونت، مواد مخدر و جرم جنایت است.

تازه‌ترین ویدیو