اعتراض فعالان حقوق بشر در مقابل سفارت روسیه در لندن

اعتراض فعالان حقوق بشر در مقابل سفارت روسیه در لندن

فعالان حقوق بشر در اعتراض به حضور نظامی روسیه در سوریه، دست و پاهای حدود ۸۰۰ مانکن را در مقابل این سفارتخانه قرار دادند. دو تن از مخالفان حمله روسیه به حلب نیز خود را به نرده های مقابل سفارتخانه زنجیر کردند.

فعالان حقوق بشر در اعتراض به حضور نظامی روسیه در سوریه، دست و پاهای حدود ۸۰۰ مانکن را در مقابل این سفارتخانه قرار دادند. دو تن از مخالفان حمله روسیه به حلب نیز خود را به نرده های مقابل سفارتخانه زنجیر کردند.

تازه‌ترین ویدیو