تظاهرات بر ضد اوبر در پرتغال

ویدیوها. تظاهرات بر ضد اوبر در پرتغال

رانندگان تاکسی در پرتغال به خیابان های لیسبون آمدند تا مخالفت خود را با شرکت های رقیب همچون اوبر و کابیفای اعلام کنند. این شرکتها شامل نرخ مالیات، برنامه آموزشی و مقررات ایمنی متفاوتی از شرکت های تاکسیرانی می شوند. در جریان این تظاهرات اعتراضی رانندگان تاکسی عبور و مرور را در پایتخت پرتغال در ساعات پررفت و آمد آن مختل کردند.

رانندگان تاکسی در پرتغال به خیابان های لیسبون آمدند تا مخالفت خود را با شرکت های رقیب همچون اوبر و کابیفای اعلام کنند. این شرکتها شامل نرخ مالیات، برنامه آموزشی و مقررات ایمنی متفاوتی از شرکت های تاکسیرانی می شوند. در جریان این تظاهرات اعتراضی رانندگان تاکسی عبور و مرور را در پایتخت پرتغال در ساعات پررفت و آمد آن مختل کردند.

تازه‌ترین ویدیو