ماساژ سگها در تایلند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ماساژ سگها در تایلند

کارکنان هتلی در تایلند تکنیکهای مختلف ماساژ سگها را از یک مدرس ویژه این کار یاد می گیرند. کم تسای، مدرس ماساژ سگها این تکنیکها را در جریان سفری به ژاپن در سال ۲۰۰۹ میلادی یاد گرفت. او می گوید هدفش از سفر به ژاپن برای یادگرفتن ماساژ سگها این بود که بتواند کیفیت زندگی سگهای خانگی خودش را بهبود ببخشد.

کارکنان هتلی در تایلند تکنیکهای مختلف ماساژ سگها را از یک مدرس ویژه این کار یاد می گیرند. کم تسای، مدرس ماساژ سگها این تکنیکها را در جریان سفری به ژاپن در سال ۲۰۰۹ میلادی یاد گرفت. او می گوید هدفش از سفر به ژاپن برای یادگرفتن ماساژ سگها این بود که بتواند کیفیت زندگی سگهای خانگی خودش را بهبود ببخشد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست