هنر خیابانی و المپیک در ریو

ویدیوها. هنر خیابانی و المپیک در ریو

یک هنرمند فرانسوی دو اثر هنری بزرگ را در شهر ریو دو ژانیرو بر پا کرده است. یکی از این دو اثر هنری قهرمان پرش ارتفاع سودان را به نمایش گذاشته است که به نظر می رسد در حال پریدن از یک برج است. این ورزشکار سودانی به دلیل مصدومیت بازیهای المپیک را از دست داد. اثر هنری دیگر، یک شناگر زن است که دستانش را باز کرده است و در نزدیکی دهکده المپیک به نمایش گذاشته شده است.

یک هنرمند فرانسوی دو اثر هنری بزرگ را در شهر ریو دو ژانیرو بر پا کرده است. یکی از این دو اثر هنری قهرمان پرش ارتفاع سودان را به نمایش گذاشته است که به نظر می رسد در حال پریدن از یک برج است. این ورزشکار سودانی به دلیل مصدومیت بازیهای المپیک را از دست داد. اثر هنری دیگر، یک شناگر زن است که دستانش را باز کرده است و در نزدیکی دهکده المپیک به نمایش گذاشته شده است.

تازه‌ترین ویدیو