مردم کامبوج در سوگ کنشگر اجتماعی محبوب

ویدیوها. مردم کامبوج در سوگ کنشگر اجتماعی محبوب

جمع کثیری از مردم کامبوج روز یکشنبه در شهر پنوم پن در مراسم تشییع کم لی، کنشگر اجتماعی و منتقد حکومت این شرکت شرکت کردند. او که به قتل رسیده، جسدش به زادگاهش در استان تاکئو منتقل شد. برخی از گزارش ها حاکی از حضور نزدیک به دو میلیون تن از شهروندان پایتخت در این تشییع جنازه است.

جمع کثیری از مردم کامبوج روز یکشنبه در شهر پنوم پن در مراسم تشییع کم لی، کنشگر اجتماعی و منتقد حکومت این شرکت شرکت کردند. او که به قتل رسیده، جسدش به زادگاهش در استان تاکئو منتقل شد. برخی از گزارش ها حاکی از حضور نزدیک به دو میلیون تن از شهروندان پایتخت در این تشییع جنازه است.

تازه‌ترین ویدیو