ژاپن گذشته خود را با جشنواره اسب گرامی داشت

ویدیوها. ژاپن گذشته خود را با جشنواره اسب گرامی داشت

جشنواره سنتی سامورایی سوار بر اسب در منطقه ای از فوکوشیما برگزار شد. هشتاد مرد با پوشیدن زره سامورایی در این رویداد سه روزه شرکت کردند.

جشنواره سنتی سامورایی سوار بر اسب در منطقه ای از فوکوشیما برگزار شد. هشتاد مرد با پوشیدن زره سامورایی در این رویداد سه روزه شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو