پوکمون گو» در برابر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

ویدیوها. پوکمون گو» در برابر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

در جریان نطق جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، یکی از خبرنگاران که در حال بازی با «پوکمون گو» بود برای لحظاتی در سخنرانی وی وقفه ایجاد کرد.

در جریان نطق جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، یکی از خبرنگاران که در حال بازی با «پوکمون گو» بود برای لحظاتی در سخنرانی وی وقفه ایجاد کرد.

تازه‌ترین ویدیو