«نمی توانم بدون اتحادیه اروپا زندگی کنم»

«نمی توانم بدون اتحادیه اروپا زندگی کنم»

ده ها هزار تن روز شنبه دوم ژوئیه با راهپیمایی در لندن حمایت خود را از اتحادیه اروپا ابراز کردند. این راهپیمایی تنها یک هفته پس از برپایی همه پرسی در بریتانیا درباره «خروج از اتحادیه اروپا» صورت گرفت. اکثریت رای دهندگان در لندن به همراه اسکاتلند و ایرلندشمالی به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند.

ده ها هزار تن روز شنبه دوم ژوئیه با راهپیمایی در لندن حمایت خود را از اتحادیه اروپا ابراز کردند. این راهپیمایی تنها یک هفته پس از برپایی همه پرسی در بریتانیا درباره «خروج از اتحادیه اروپا» صورت گرفت. اکثریت رای دهندگان در لندن به همراه اسکاتلند و ایرلندشمالی به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند.

تازه‌ترین ویدیو