به نشانه احترام

ویدیوها. به نشانه احترام

دروازه براندنبورگ که شاخص ترین نماد شهر برلین است به احترام قربانیان حملات استانبول، با نور به رنگ پرچم ترکیه درآمد. این حملات در سومین فرودگاه بزرگ اروپا رخ داد.

دروازه براندنبورگ که شاخص ترین نماد شهر برلین است به احترام قربانیان حملات استانبول، با نور به رنگ پرچم ترکیه درآمد. این حملات در سومین فرودگاه بزرگ اروپا رخ داد.

تازه‌ترین ویدیو