جشن کوتاهترین روز سال در بولیوی

ویدیوها. جشن کوتاهترین روز سال در بولیوی

بیست و یکم ژوئن (کوتاهترین روز در نیمکره جنوبی) برای بومیان بولیوی حکم سال نو را نیز دارد. آنان این روز را جشن می گیرند.

بیست و یکم ژوئن (کوتاهترین روز در نیمکره جنوبی) برای بومیان بولیوی حکم سال نو را نیز دارد. آنان این روز را جشن می گیرند.

تازه‌ترین ویدیو