کنیایی ها خواستار استعفای برگزارکنندگان انتخابات

ویدیوها. کنیایی ها خواستار استعفای برگزارکنندگان انتخابات

صدها تن از معترضان در پایتخت کنیا خواستار استعفای برگزارکنندگان انتخابات سال آینده میلادی در این کشور شدند.

صدها تن از معترضان در پایتخت کنیا خواستار استعفای برگزارکنندگان انتخابات سال آینده میلادی در این کشور شدند.

تازه‌ترین ویدیو