سیل مرگبار در آلمان

ویدیوها. سیل مرگبار در آلمان

جاری شدن سیل شدید در جنوب غرب آلمان سه قربانی گرفت. به گزارش سروزیر ایالت بادن-وورتمبرگ یکی از قربانیان مردی ۶۰ ساله بود که نتوانست از پارگینگ زیرزمینی به موقع خارج شود. قربانی دیگر یک مامور آتش نشانی بود که به یاری شخصی گرفتار شده شتافته بود. فردی که گرفتار شده بود نیز جان سپرد.

جاری شدن سیل شدید در جنوب غرب آلمان سه قربانی گرفت. به گزارش سروزیر ایالت بادن-وورتمبرگ یکی از قربانیان مردی ۶۰ ساله بود که نتوانست از پارگینگ زیرزمینی به موقع خارج شود. قربانی دیگر یک مامور آتش نشانی بود که به یاری شخصی گرفتار شده شتافته بود. فردی که گرفتار شده بود نیز جان سپرد.

تازه‌ترین ویدیو