دیلما روسف می رود

دیلما روسف می رود

پس از رای سنای برزیل مبنی بر برکناری دیلما روسف از ریاست جمهوری این کشور، وی به دیدار هوادارانش در ساختمان پلانالتو در برازیلیا رفت. در آنجا او مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

پس از رای سنای برزیل مبنی بر برکناری دیلما روسف از ریاست جمهوری این کشور، وی به دیدار هوادارانش در ساختمان پلانالتو در برازیلیا رفت. در آنجا او مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

تازه‌ترین ویدیو