راز کشتی ارواح در لیبریا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

راز کشتی ارواح در لیبریا

وزیر دفاع لیبریا گروهی از نیروهای گارد ساحلی را مسئول کرده است که یک کشتی سرگردان را که در شهر ساحلی روبرتسپورت به ساحل رسیده بررسی کنند. هفته گذشته این کشتی در حدود ۷۵ کیلومتری غرب مونرویا پیدا شد. به گفته مقامهای لیبریا هنوز مشخص نیست مبدا این کشتی کجا بوده اما آنها تایید کرده اند که بخشهایی از این کشتی سوخته است.

وزیر دفاع لیبریا گروهی از نیروهای گارد ساحلی را مسئول کرده است که یک کشتی سرگردان را که در شهر ساحلی روبرتسپورت به ساحل رسیده بررسی کنند. هفته گذشته این کشتی در حدود ۷۵ کیلومتری غرب مونرویا پیدا شد. به گفته مقامهای لیبریا هنوز مشخص نیست مبدا این کشتی کجا بوده اما آنها تایید کرده اند که بخشهایی از این کشتی سوخته است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست