Eventsمناسبت هاپادکست
Loader

Find Us

راز کشتی ارواح در لیبریا

ویدیوها. راز کشتی ارواح در لیبریا

وزیر دفاع لیبریا گروهی از نیروهای گارد ساحلی را مسئول کرده است که یک کشتی سرگردان را که در شهر ساحلی روبرتسپورت به ساحل رسیده بررسی کنند. هفته گذشته این کشتی در حدود ۷۵ کیلومتری غرب مونرویا پیدا شد. به گفته مقامهای لیبریا هنوز مشخص نیست مبدا این کشتی کجا بوده اما آنها تایید کرده اند که بخشهایی از این کشتی سوخته است.

وزیر دفاع لیبریا گروهی از نیروهای گارد ساحلی را مسئول کرده است که یک کشتی سرگردان را که در شهر ساحلی روبرتسپورت به ساحل رسیده بررسی کنند. هفته گذشته این کشتی در حدود ۷۵ کیلومتری غرب مونرویا پیدا شد. به گفته مقامهای لیبریا هنوز مشخص نیست مبدا این کشتی کجا بوده اما آنها تایید کرده اند که بخشهایی از این کشتی سوخته است.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی