مین روبی در پالمیرای سوریه

مین روبی در پالمیرای سوریه

وزارت دفاع روسیه ویدئویی را منتشر کرد که در آن تخریبچی ها در بخش تاریخی شهر پالمیرا در شهر سوریه که به تازگی از کنترل داعش کنترل شده است، مین روبی می کنند.

وزارت دفاع روسیه ویدئویی را منتشر کرد که در آن تخریبچی ها در بخش تاریخی شهر پالمیرا در شهر سوریه که به تازگی از کنترل داعش کنترل شده است، مین روبی می کنند.

تازه‌ترین ویدیو