تجمع گروههای چپ گرا در بروکسل در اعتراض به اسلام هراسی

ویدیوها. تجمع گروههای چپ گرا در بروکسل در اعتراض به اسلام هراسی

پلیس بلژیک روز یکشنبه تعدادی از معترضان چپ گرا را که در میدان بورس شهر بروکسل تجمع کرده بودند از محل دور کرد. این افراد در اعتراض به اسلام هراسی دست به تجمع زده بودند.

پلیس بلژیک روز یکشنبه تعدادی از معترضان چپ گرا را که در میدان بورس شهر بروکسل تجمع کرده بودند از محل دور کرد. این افراد در اعتراض به اسلام هراسی دست به تجمع زده بودند.

تازه‌ترین ویدیو