تجمع اعتراضی مهاجران در مرز یونان و جمهوری مقدونیه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تجمع اعتراضی مهاجران در مرز یونان و جمهوری مقدونیه

شماری از مهاجران که در مرز یونان و جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق سرگردان هستند در اعتراض به بسته شدن مرز تجمع کردند. بیش از دوازده هزار نفر منتظرند که با باز شدن مرز جمهوری مقدونیه بتوانند راهی کشورهای غربی و شمالی اروپا بشوند. افراد حاضر در این تجمع، همدردی خود را با خانواده های قربانیان حملات بروکسل نشان دادند و ابراز امیدواری کردند که این اتفاق بر وضعیت آنها تاثیر منفی نگذارد.

شماری از مهاجران که در مرز یونان و جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق سرگردان هستند در اعتراض به بسته شدن مرز تجمع کردند. بیش از دوازده هزار نفر منتظرند که با باز شدن مرز جمهوری مقدونیه بتوانند راهی کشورهای غربی و شمالی اروپا بشوند. افراد حاضر در این تجمع، همدردی خود را با خانواده های قربانیان حملات بروکسل نشان دادند و ابراز امیدواری کردند که این اتفاق بر وضعیت آنها تاثیر منفی نگذارد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست