نجات افراد باقی مانده در یک ساختمان تخریب شده در حلب توسط امدادگران

نجات افراد باقی مانده در یک ساختمان تخریب شده در حلب توسط امدادگران

تصاویر ارسالی از آژانس خبری اسمارت، امدادگران را در حال نجات افراد باقی مانده در یک ساختمان تخریب شده در حلب نشان می دهد.

تصاویر ارسالی از آژانس خبری اسمارت، امدادگران را در حال نجات افراد باقی مانده در یک ساختمان تخریب شده در حلب نشان می دهد.

تازه‌ترین ویدیو