چرخ های قطار «اسکاتمن فلاینیگ» پس از ده سال به حرکت درآمد

ویدیوها. چرخ های قطار «اسکاتمن فلاینیگ» پس از ده سال به حرکت درآمد

اسکاتمن فلاینیگ٬ از معروف ترین لوکوموتیو های بخار دنیا پس از ده سال٬ نخستین سفر خود را روز پنجشنبه از لندن از سرگرفت. هزاران نفر با تجمع در ایستگاه راه آهن لحظه حرکت این قطار را در خاطره خود ثبت کردند. این قطار برای سفر پنج ساعته ۲۹۷ مسافر از جمله افراد افراد برجسته را در خود جای داده است.

اسکاتمن فلاینیگ٬ از معروف ترین لوکوموتیو های بخار دنیا پس از ده سال٬ نخستین سفر خود را روز پنجشنبه از لندن از سرگرفت. هزاران نفر با تجمع در ایستگاه راه آهن لحظه حرکت این قطار را در خاطره خود ثبت کردند. این قطار برای سفر پنج ساعته ۲۹۷ مسافر از جمله افراد افراد برجسته را در خود جای داده است.

تازه‌ترین ویدیو