مکزیک؛ متروسواران بدون شلوار

ویدیوها. مکزیک؛ متروسواران بدون شلوار

برای ششمین سال متوالی مسافران مکزیکوسیتی بدون شلوار سوار مترو شدند. این حرکت در سال ۲۰۰۲ میلادی در نیویورک آغاز شد و بزودی به کشورهای دیگر رسید. در روز متروسواران بدون شلوار زنان و مردان با لباس زیر خود در کنار مسافرانی که لباس روزانه و عادی خود را به تن دارند می ایستند. سازمان دهندگان این حرکت آن را «جشن بین المللی حماقت» می نامند.

برای ششمین سال متوالی مسافران مکزیکوسیتی بدون شلوار سوار مترو شدند. این حرکت در سال ۲۰۰۲ میلادی در نیویورک آغاز شد و بزودی به کشورهای دیگر رسید. در روز متروسواران بدون شلوار زنان و مردان با لباس زیر خود در کنار مسافرانی که لباس روزانه و عادی خود را به تن دارند می ایستند. سازمان دهندگان این حرکت آن را «جشن بین المللی حماقت» می نامند.

تازه‌ترین ویدیو