آسیا؛ جشنواره فانوس، نشانۀ پایان سال قمری

ویدیوها. آسیا؛ جشنواره فانوس، نشانۀ پایان سال قمری

چین و تایوان دوشنبه شب در جشنواره فانوس با فانوس های رنگین و جذاب پایان سال قمری و آغاز سال نو را جشن گرفتند. در این روز صدها نفر گردهم آمدند و فانوس های کاغذی را راهی آسمان کردند. بسیاری نیز نام خود را بر فانوس های کاغذی نوشتند به این امید که آرزوهایشان برآورده شود. فانوس در گذشته های دور در ارتباطات نظامی کاربرد داشت و برای انتقال اطلاعات به لشکریانی که در مسافتهای دوردست مستقر بودند، استفاده می شد.

چین و تایوان دوشنبه شب در جشنواره فانوس با فانوس های رنگین و جذاب پایان سال قمری و آغاز سال نو را جشن گرفتند. در این روز صدها نفر گردهم آمدند و فانوس های کاغذی را راهی آسمان کردند. بسیاری نیز نام خود را بر فانوس های کاغذی نوشتند به این امید که آرزوهایشان برآورده شود. فانوس در گذشته های دور در ارتباطات نظامی کاربرد داشت و برای انتقال اطلاعات به لشکریانی که در مسافتهای دوردست مستقر بودند، استفاده می شد.

تازه‌ترین ویدیو