سفر پاپ به ایالت چیاپاس مکزیک

ویدیوها. سفر پاپ به ایالت چیاپاس مکزیک

پاپ فرانچسکو روز دوشنبه به توکسلا گوتیرس، مرکز ایالت چیاپاس رفت. چیاپاس قسمتی از بخش فقیر و بومی جنوب مکزیک است و از سایر بخشهای ثروتمندتر این کشور عقب افتاده است. پاپ در آنجا اجازه انجام مراسم عشای ربانی به زبان محلی را صادر خواهد کرد، اقدامی که در راستای جلوگیری از افزایش گرایش به مذهب پروتستان ارزیابی می شود.

پاپ فرانچسکو روز دوشنبه به توکسلا گوتیرس، مرکز ایالت چیاپاس رفت. چیاپاس قسمتی از بخش فقیر و بومی جنوب مکزیک است و از سایر بخشهای ثروتمندتر این کشور عقب افتاده است. پاپ در آنجا اجازه انجام مراسم عشای ربانی به زبان محلی را صادر خواهد کرد، اقدامی که در راستای جلوگیری از افزایش گرایش به مذهب پروتستان ارزیابی می شود.

تازه‌ترین ویدیو