کالبدشکافی در باغ وحش دانمارکی

ویدیوها. کالبدشکافی در باغ وحش دانمارکی

توجه: این ویدئو حاوی تصاویری از کالبدشکافی است

توجه: این ویدئو حاوی تصاویری از کالبدشکافی است

یک شیر ۹ ماهه در باغ وحشی در دانمارک، در معرض عموم کالبد شکافی شد. این حیوان ماه میلادی فوریه در باغ وحش اودنس در کنار دو خواهرش قرار گرفت. دلیل این جداسازی ازدیاد گربه سانان در این باغ وحش و نیز جلوگیری از التقاط نژادی بود. کالبد شکافی صورت گرفته به منظور آموزش کودکان بوده است.

تازه‌ترین ویدیو