معترضان بحرینی اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی را محکوم کردند

ویدیوها. معترضان بحرینی اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی را محکوم کردند

معترضان خشمگین در بحرین در محکومیت عربستان سعودی به خاطر اعدام شیخ نمر٬ روحانی شیعه و منتقد حکومت به خیابان ها ریختند. پلیس برای متفرق کردن آن ها از گاز اشک آور استفاده کرد.

معترضان خشمگین در بحرین در محکومیت عربستان سعودی به خاطر اعدام شیخ نمر٬ روحانی شیعه و منتقد حکومت به خیابان ها ریختند. پلیس برای متفرق کردن آن ها از گاز اشک آور استفاده کرد.

تازه‌ترین ویدیو