کودکان پناهجو با گلوله های برفی در برابر پلیس صربستان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

کودکان پناهجو با گلوله های برفی در برابر پلیس صربستان

کودکان پناهجوی عمدتا عراقی و سوری در سید٬ در نزدیکی مرز کرواسی در حال برف بازی با پلیس صربستان هستند.

کودکان پناهجوی عمدتا عراقی و سوری در سید٬ در نزدیکی مرز کرواسی در حال برف بازی با پلیس صربستان هستند.

تازه‌ترین ویدیو