شهر یورک بریتانیا در زیر آب

شهر یورک بریتانیا در زیر آب

سیلاب حاصل از بارش بارانهای سنگین، خسارات زیادی به شهر تاریخی یورک در شمال انگلستان وارد کرد. دهها خودروی مملو از آب در سطح شهر رها شده اند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از این شهر و تیمهای امداد فعال در آن بازدید کرد.

سیلاب حاصل از بارش بارانهای سنگین، خسارات زیادی به شهر تاریخی یورک در شمال انگلستان وارد کرد. دهها خودروی مملو از آب در سطح شهر رها شده اند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از این شهر و تیمهای امداد فعال در آن بازدید کرد.

تازه‌ترین ویدیو