سخنرانی پاپ در روز کریسمس

سخنرانی پاپ در روز کریسمس

پاپ طی یک مراسم سنتی در روز کریسمس از بالکن واتیکان سخنرانی می کند.

پاپ طی یک مراسم سنتی در روز کریسمس از بالکن واتیکان سخنرانی می کند.

تازه‌ترین ویدیو