آزادی لاک پشت ها

آزادی لاک پشت ها

اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی در مراسم آزادی صدهزار لاک پشت در رود آمازون شرکت کرد.

اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی در مراسم آزادی صدهزار لاک پشت در رود آمازون شرکت کرد.

تازه‌ترین ویدیو