انتقاد عفو بین الملل از «رفتار تبعیض آمیز» با پناهجویان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

انتقاد عفو بین الملل از «رفتار تبعیض آمیز» با پناهجویان

گروه حقوق بشری «عفو بین الملل» از آن چه که «رفتار تبعیض آمیز» پلیس مقدونیه در برابر پناهجویان خوانده است انتقاد کرد. پلیس مقدونیه فقط به شهروندان کشورهای جنگ زده مثل سوریه، عراق و افغانستان اجازه می دهد که از مرز یونان عبور کنند و وارد مقدونیه شوند.

گروه حقوق بشری «عفو بین الملل» از آن چه که «رفتار تبعیض آمیز» پلیس مقدونیه در برابر پناهجویان خوانده است انتقاد کرد. پلیس مقدونیه فقط به شهروندان کشورهای جنگ زده مثل سوریه، عراق و افغانستان اجازه می دهد که از مرز یونان عبور کنند و وارد مقدونیه شوند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست